Съвети за игра на много маси

Ако проявявате интерес към играта на много маси, ето някои полезни съвети и функции, от които може да се възползвате.

 • Увеличавайте броя на масите постепенно. Играта на много маси изисква практика.
 • Използвайте големи монитори – колкото по-големи, толкова по-добре, така че на екраните им да се побират повече маси.
 • Използвайте опциите, достъпни от: More (Още) → Settings (Настройки) → Gameplay (Начин на игра) → Multi-Tabling (Игра на много маси)

Можете да стартирате различните опции от менюто, като използвате клавишни комбинации. Някои играчи използват макроприложения, например AutoHotKey (AHK), за да симулират клавишни комбинации. Ние не ги поддържаме и не можем да Ви помогнем с тях.

Можете да промените размера на масата ръчно, като натиснете долния десен ъгъл на прозореца и го изтеглите. Като натиснете горните ленти с имената им и местите масите по екрана, можете да ги подредите ръчно. Когато сте доволни от подредбата, от екрана на главното лоби изберете:

 • More (Още) → Settings (Настройки) → Layouts (Разположение на масите) → Table Window Position (Позиция на масите) → Remember Table Positioning (Запомни разположението на масите)

Тази опция запомня къде са били предишните маси и поставя новите маси на същите места.

Освен това масите могат да се подреждат автоматично от софтуера.

 • More (Още) → Settings (Настройки) → Layouts (Разположение на масите) → Table Window Position (Позиция на масите)
  • Tile Tables (Подреди масите една до друга) – тази опция автоматично подрежда масите с възможно най-голям размер без застъпване. Възможно е при използването на функцията да се получи застъпване, ако са отворени повече маси с минимален размер, отколкото мониторът може да поддържа.
  • Cascade Tables (Подреди масите стъпаловидно) – тази опция подрежда всички отворени маси със застъпване и стъпаловидно с изместване, което позволява ръчно избиране на всяка от тях, когато е необходимо.
  • Stack Tables (Подреди масите една върху друга) – тази опция подрежда масите точно под избраната в момента маса.

Освен това има опция Preferred Seat (Предпочитано място). Тя позволява да изберете обща перспектива за масите, така че винаги да изглежда, че сте седнали на едно и също място. За да я използвате, изберете:

 • More (Още) → Settings (Настройки) → Layouts (Разположение на масите) → Preferred Seat (Предпочитано място)

Има няколко настройки за предпочитано място, по една за всеки възможен вид маса (с 10 играчи, с 9 играчи и т.н.) и трябва да зададете предпочитанията си отделно за всеки от тях. За да си изберете предпочитано място, просто поставете отметка на избраната позиция.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория