Прехвърляне на средства между различни валути

Как мога да прехвърлям средства между банкролите си?

За да прехвърлите средства между банкролите си, следвайте инструкциите по-долу:

 1. Отворете касата.
 2. Изберете раздела Manage Currencies (Управление на валути) и след това Convert Currencies (Конвертиране на валути).
 3. Изберете валута и въведете сумата, която искате да обмените.
 4. Изберете валутата, в която искате да конвертирате сумата.
 5. На екрана ще се покаже сумата, която ще получите в новата валута.
 6. Ако сте съгласни с обмяната на валута, потвърдете трансфера.

Какви обменни курсове използвате?

Използваме обменните курсове на XE (Source XE) и ги актуализираме редовно през целия ден.

За някои депозити и тегления добавяме специален марж към обменния курс, обявен от XE. Това зависи от валутата. Можете да прочетете общите условия на XE тук.

Как мога да премахна определена валута от сметката си?

За да закриете банкрол, изберете връзката Delete Account (Изтриване на сметка) от касата. Преди това трябва да вземете предвид следното:

 • Не можете да закриете банкрол, в който има средства. Прехвърлете или изтеглете всички средства от банкрола, преди да го закриете.
 • Не можете да закриете банкрола в щатски долари (USD).
 • Ако закриете банкрол, в който имате висящ или частично осребрен бонус, ще загубите бонуса. Осребрете или използвайте всички висящи бонуси, преди да закриете банкрола.
 • Не закривайте банкрол с активен бонус за няколко депозита. Ще загубите възможността да направите още депозити към бонуса.

Мога ли да играя на игри с други валути?

Да. Можете да играете игри във валути, различни от Вашата предпочитана валута, без такси за конвертиране и без да се налага първо да конвертирате средствата.

Например, ако предпочитаната Ви валута е USD, а искате да играете в EUR, можете да заплатите входа директно от банкрола си в USD, без да се налага преди това да конвертирате средствата си. Евентуалните печалби също ще бъдат добавени във Вашия банкрол в USD. За да можете да правите това от сметката си, трябва да активирате опцията за автоматично конвертиране на валута.

След като тя бъде активирана, платените входове ще се конвертират по текущите обменни курсове. Всички средства, които спечелите на масите, ще се конвертират обратно в предпочитаната Ви валута.

За да проверите предпочитаната си валута, отворете касата и изберете Manage Currencies (Управление на валути).

Как да активирам опцията за автоматично конвертиране на валута?

За да активирате автоматичното конвертиране на валута, следвайте стъпките по-долу в зависимост от платформата, която използвате:

На компютър
 1. Отворете главното лоби и изберете Settings (Настройки) > Global (Общи) > Multi Currency (Други валути)
 2. Поставете отметки в квадратчета за едната или и за двете опции за автоматично конвертиране на валута:
  • Entering a game or placing a bet (Влизане в игра или поставяне на залог)
  • Leaving a game or settlement of a bet (Напускане на игра или уреждане на залог)
 3. Натиснете Apply Changes (Приложи промените)
На мобилно устройство
 1. Докоснете бутона Account (Сметка), а след това Settings (Настройки).
 2. Под Auto-Convert Currencies (Автоматично преобразуване на валути) изберете кога искате валутите да се конвертират автоматично:
  • Entering a game or placing a bet (Влизане в игра или поставяне на залог)
  • Leaving a game or settlement of a bet (Напускане на игра или уреждане на залог)
 3. Потвърдете и изберете Apply (Приложи).
На уебсайта
 1. 1. Натиснете бутона по-долу:

 • 2. Поставете отметки в квадратчета за едната или и за двете опции за автоматично конвертиране на валута:
  • Entering a game or placing a bet (Влизане в игра или поставяне на залог)
  • Leaving a game or settlement of a bet (Напускане на игра или уреждане на залог)
 1. 3. Натиснете Apply (Приложи).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория