Отстраняване на проблеми със звука на iPad

Няма звук в нашето приложение?

Ако вече сте проверили настройките на звука и сте рестартирали своя iPad:

  • Поставете страничния бутон, разположен отдясно на устройството, в изключено положение.
  • Ако страничният бутон е поставен в положение за Lock Rotation (Заключване на завъртането), вместо за Mute (Без звук), изпълнете следните стъпки и след това опитайте отново:
    Settings (Настройки) → General (Общи) → USE SIDE SWITCH TO: (ИЗПОЛЗВАЙ СТРАНИЧНИЯ БУТОН ЗА:) → Mute (Без звук)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория