Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Актуализиране на регистрирания пощенски адрес

Как мога да актуализирам адреса си?

Влезте в сметката си и отворете:

  • От софтуера за компютър: Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → Address (Адрес)
  • От мобилното приложение: Account (Сметка) → Personal Details (Лична информация) → Address (Адрес)
  • На уебсайта: Account (Сметка) → Stars Account Details (Данни за сметка Stars) (или User Account Details (Данни за сметка на потребител)) → Address (Адрес)

Какво ще стане, ако имам заявка за теглене в обработка?

Първо трябва да отмените всички заявки за теглене, които все още не са обработени. След това актуализирайте адреса си и изпратете нова заявка за теглене.

Можете да отмените необработените заявки за теглене, като отворите касата и изберете View/Cancel Pending Withdrawal (Виж/Откажи чакащи тегления).

Също така можете да изчакате всички заявки за теглене да бъдат обработени, преди да промените своя адрес.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория