Как можем да помогнем?

Точки за ранглистите в Home Games

Точките в турнирите от Home Games се разпределят въз основа на мястото, на което завършите, и броя играчи в турнира. Точната формула включва следните фактори:

n = брой играчи в турнир
k = място в крайното класиране (k = 1 за 1-во място, k = 2 за 2-ро и т.н.)
p = цяло число (n * 0,34)

p определя кои играчи получават точки. p е броят места, които се падат в първата третина на крайното класиране в турнира. Например, ако има 6 участници, тогава n=6, p=n*0,34, следва, че р=2 (цялото число от 2,04).

Ако n=4, 2 точки се дават за 1-во място
Ако n=5, 3 точки се дават за 1-во място

Когато n > 5, точките се определят по формулата:

n * (sqrt(n)/sqrt(k)) / [sum (sqrt(n)/sqrt(k)) за k = 1 до k = p]

Турнирите с 6 или повече играчи разпределят общ брой точки, равен на броя на участниците (n). Тъй като общият брой точки, генериран по горната формула, обикновено не е равен на n, точките за всяко място се нормализират по съответния начин, като се спазва отношението между тях, за да може общият брой точки да стане равен на n.

Например, ако има 6-ма участници (т.е. n=6, p=2). Тъй като p=2,04, само първите 2 места ще получат точки, което означава, че изчисленията ще са както следва:

За 1-во място при n=6, k=1, p=2,04:

6 * (sqrt(6)/sqrt(1)) / [(sqrt(6)/sqrt(1)) + (sqrt(6)/sqrt(2)) + (sqrt(6)/sqrt(6*0,34))]
6 * (2,449/1) / [(2,449/1) + (2,449/1,414) + (2,449/2,04)]
6 * 2,449 / (2,449 + 1,732 + 1,71)
= 2,49

За 2-ро място при n=6, k=2, p=2,04:

6 * (sqrt(6)/sqrt(2)) / [(sqrt(6)/sqrt(1)) + (sqrt(6)/sqrt(2))]
6 * (2,449/1,414) / [(2,449/1) + (2,449/1,414)]
6 * 1,732 / (2,449 + 1,732 + 1,71)
= 1,76

Тази резултати се нормализират така, че общо да бъдат разпределени 6 точки (за да се спази правилото, че турнирът разпределя n точки):

За 1-во място:

6* (2,49 / (2,49 + 1,76)) = 3,51 точки

За 2-ро място:

6* (1,76 / (2,49 + 1,76)) = 2,49 точки

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория