Как можем да помогнем?

Обяснение за GDPR

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) представлява набор от правила, целящи да разширят съществуващата защита на поверителността на личните данни на гражданите на ЕС. Регламентът е създаден, за да засили и унифицира законодателството за защита на данните в Европейския съюз.

GDPR дефинира термина „лични данни” като „информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да се идентифицира”.  Лични данни са например име, домашен адрес, снимка, имейл адрес, банкова информация, IP адрес на компютър и др.

Личните данни включват и информация относно физическо лице, която може да бъде извлечена от тези данни, или може да идентифицира физическото лице, ако бъде комбинирана с други данни.

 

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория