Как можем да помогнем?

Защо са ни необходими документи за верификация

Като част от нашия лиценз и задължения по закон сме длъжни да получим определена информация от нашите клиенти, за да имаме документи, удостоверяващи тяхната възраст, самоличност и адрес.

Предоставяне на документите носи допълнителни ползи на играчите, тъй като осигурява по-бърза обработка на банкови преводи, увеличение на лимита за депозитите и възможност за теглене. Можете да изпратите документите чрез формуляра за връзка с отдела за поддръжка.

Връзка към този формуляр ще намерите:

На уебсайта и в софтуера за компютър

Help (Помощ) > Contact Us (Свържете се с нас)

В мобилното приложение:

Отворете менюто в Android или More (Още) в iOS и след това:

Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Support (Поддръжка) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)

След като отворите формуляра, изберете:

  • Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
  • Подкатегория: Upload Documents (Качване на документи)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория