Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

paysafecard: депозитът ми липсва

Ако не сте получили своя депозит с paysafecard, моля, изпратете ни имейл със следната информация:

  1. PIN (16-цифрения номер) на Вашата paysafecard
  2. Серийния номер на Вашата paysafecard
  3. Приблизителната дата и час на депозита.
  4. Сумата на депозита във Вашата местна валута.

PIN и серийния номер са на задната страна на Вашата карта paysafecard и на разпечатката.

За да проверите точната дата, час и сума на депозита, вижте кредитния си баланс на уебсайта на paysafecard.

Изберете своята държава, след това Balance Check (Проверка на баланс), въведете 16-цифрения PIN на своята paysafecard и отворете Details (Детайли). Ще видите номера на транзакцията, датата и сумата.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория