Карти – неоторизирани или дублирани плащания на банковото извлечение

Ако забележите на извлечението за картата си изтеглена сума за отказан опит за депозит или дублиране на изтеглените суми за една и съща транзакция, това може да е такса за оторизация от издателя на картата.

Какво е такса за оторизация?

Когато правите депозит, издателят на картата първо извършва предварителна оторизация на плащането под формата на заявка за задържане на съответната сума (наричана „такса за оторизация”), за да се увери, че разполагате с достатъчно средства за покриване на транзакцията.

Такива такси за оторизация (под формата на дублирано теглене) има както за извършени, така и за отказани транзакции. Когато депозитът бъде одобрен, сумата се изтегля от баланса по картата, но на банковото извлечение може да има и второ теглене за същата сума. Това второ теглене показва средствата, които първоначално са били заделени като таксата за оторизация. Тези средства се освобождават автоматично в рамките на 10 работни дни, така че ще остане само по едно теглене за всяка успешна транзакция за депозит.

В зависимост от издателя на картата тези задържани суми обикновено се освобождават автоматично в рамките на 10-30 работни дни. Моля, свържете се с банката си или с издателя на картата, за да проверите каква е тяхната политика относно освобождаването на задържаните средства.

Какво мога да направя, за да възстановя средствата си?

В случай че изтеглената сума все още се показва на официалното извлечение за картата 10 работни дни след отказаната транзакция:

  • Изпратете ни снимка на екрана или цифрова снимка на извлечението за картата.
  • Уверете се, че извлечението показва неоторизираното теглене и всички транзакции от този ден до настоящата дата.

Ако изтеглената сума се отнася за дублирано плащане за покриване на една и съща транзакция и все още се показва на банковото извлечение 10 работни дни след датата на първоначалното плащане:

  1. Свържете се издателя на картата и потвърдете дали е извършен сетълмент на транзакцията.
  2. Ако е извършен сетълмент, поискайте референтния номер на получателя (ARN) за тази транзакция.
  3. Изпратете ни този референтен номер (ARN) заедно със сканирано копие и снимка от екрана на Вашето банково извлечение. Това извлечение трябва да показва всички транзакции за периода, започващ един ден преди първоначалното плащане и завършващ на настоящата дата.

След като получим тази информация, ще можем да направим проверка по случая с компанията, която обработва нашите плащания.

Имайте предвид, че не можем да започнем проверка по този случай с компанията, която обработва нашите плащания, преди да са изминали 10 работни дни.

Ако продължавате да имате проблеми при депозиране с тази карта, използвайте един от останалите методи за плащане, достъпни в касата.

Важно!

Ако банковото Ви извлечение показва пълния номер на картата или сметката Ви, редактирайте изображението и закрийте тази информация, преди да ни го изпратите. В противен случай няма да можем да обработим документа и вместо това ще трябва да го изтрием. Пример:

  • За номера на карти – заменете всички знаци освен първите 6 и последните 4 цифри на номера на картата със звезда (напр. 444444******4444).
  • За всички други номера – заменете всички знаци освен първата и последните 4 цифри със звезда (напр. 7*****7777).
  • За IBAN номера – закрийте всички други знаци, освен първите 2 букви и последните 4 цифри (напр. XX******************1234).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория