Как можем да помогнем?

Карти: Дублирано таксуване в банково извлечение

Когато направите депозит с картата си, издателят на вашата карта първо ще удържи такса за оторизация, за да гарантира, че разполагате с достатъчно средства за покриване на транзакцията.

След като таксата бъде уредена, обикновено след няколко работни дни, може да видите втори дебит за същата сума в банковото извлечение.

Въпреки това, средствата отделени първоначално за оторизационната такса трябва да бъдат освободени автоматично в рамките на 10 работни дни, като ви оставят само с един дебит при депозит.

Ако дублиращо се таксуване продължава да се показва в официалния месечен отчет 10 работни дни след датата на началното таксуване:

  1. Свържете се с издателя на картата си и потвърдете, че транзакцията е уредена.
  2. Ако е така, поискайте референтния номер на получателя (ARN) за тази транзакция.
  3. Изпратете ни по електронна поща този референтен номер заедно с екранно изображение или дигитална снимка на банковото си извлечение, показващо всички транзакции от един ден преди първоначалната такса до настоящата дата.

Ще можем да проучим оторизационните такси, само ако не бъдат освободени след 10 работни дни.

Важно:

Ако банковото ви извлечение показва целия номер сметката, редактирайте изображението, за да закриете тази информация, преди да ни го изпратите. В противен случай не можем да обработим документа и вместо това ще трябва да го изтрием.

Например:

  • За карти - заменете всички знаци освен първите 6 и последните 4 цифри на номера на картата със звезда (напр.: 444444******4444).
  • За всички други номера - заменете всички знаци освен първата и последните 4 цифри със звезда (напр.: 7*****7777).
  • За IBAN номера - закрийте всички други знаци, освен първите 2 букви и последните 4 цифри (напр.: XX******************1234).

След като ни изпратите референтния номер и копие на банковото ви извлечение, ще можем по-добре да разследваме проблема с нашия процесор.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория