Поздравителни имейли за класиране в турнири

Имате възможност да изберете да получавате автоматичен имейл всеки път, когато завършите турнир на една от позициите, включена в разпределението на наградния фонд.

За да активирате тази опция от лобито, отворете:

  1. Settings (Настройки)
  2. Gameplay (Начин на игра)
  3. Advanced (Разширени)
  4. Receive Congratulatory Emails (Получавай поздравителни имейли)

В момента тази опция е достъпна само от софтуера за компютър.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория