Сигнал за проблем в чата

При толкова много активни маси и чатове, които текат едновременно, разчитаме на играчи като Вас да ни помагат в следенето за нарушения на правилата за чат, като ни сигнализират. Можете лесно да правите това, като следвате стъпките по-долу:

На уебсайта
 1. Help (Помощ)
 2. Contact Us (Свържете се с нас)
На компютър
 1. Help (Помощ)
 2. Contact Us (Свържете се с нас)
От мобилното приложение
 1. Докоснете менюто в Android или More (Още) в iOS и след това:
 2. Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Support (Поддръжка) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)
От PokerStars Next Gen
 1. Докоснете иконката Account (Сметка), след това:
 2. Help (Помощ) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)

След като отворите формуляра, изберете език и после:

 • Категория: Poker (Покер)
 • Подкатегория: Report Chat Abuse (Съобщи за играч, злоупотребяващ с чата)

Напишете съобщението (включете потребителското име и извадка от чата, за който сигнализирате), след това изберете Send (Изпрати).

Когато подавате сигнал за нарушение на чата, имайте предвид следното:

 • Вашият сигнал ще бъде прегледан от специалистите по чат, затова се уверете, че избрали правилната категория и подкатегория във формуляра за връзка. За други проблеми и въпроси, избирайте съответните категории.
 • Когато проверяваме чат, ние преглеждаме чата на всички участващи играчи и след това предприемаме действия. Поради съображения, свързани с поверителността, не разкриваме резултата от проверката на чата.
 • Обикновено правилата за чат не се прилагат в Home Games.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория