Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Блокиране/отблокиране на изображението на друг играч

За да блокирате изображението на друг играч, просто натиснете с десния бутон върху него и изберете Block Image (Блокирай изображение). За да го покажете отново, просто премахнете отметката от същата опция.

За да изключите всички изображения, отворете главното лоби и изберете:

  1. Settings (Настройки)
  2. Table Appearance (Външен вид на масите)
  3. Table Display (Изглед на масите)
  4. Премахнете отметката от Show Player Images (Показвай изображенията на играчите)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория