Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Причини, поради които сметка на .BG платформата ни не може да бъде изтрита

Според изискванията на настоящият ни български лиценз, не ни е разрешено да заличаваме, унищожаваме или променяме информация, съхранявана в нашата база данни за определен период от време (най-малко 6 години след последната транзакция, направена от клиент или след закриването на клиентската сметка).

Изискването да запазваме Вашата информация за тези цели, заменя всички права, които може да възникнат по силата на отделно законодателство (включително, но не само, закони за защита на данните, които включват Общ регламент относно защитата на данните (GDPR)).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория