Наети играчи и игра на служители

Никога няма да играете на масите ни срещу някой, който е нает от нас. Ние не използваме играчи под прикритие или автоматични играчи ("ботове") на нашия сайт.

Ще играете единствено срещу играчи като вас самите.

На нито един служител или контрактор, който има вътрешна информация (запис на играчите, истории на ръцете на скритите карти и т.нне е позволено да играе на сайта ни. Всъщност, това е забранено дори на техните близки. Това е с цел да предотвратим злоупетреба със всякакъв вид вътрешна информация.

Дори тези хора, които вече не са част от компанията, не могат да играят на сайта за период от няколко месеца.

През това време всички техни привилегии за достъп са преустановени. Дори ако някой все още има достъп, това не би било от полза. Когато софтуерът на беше в процес на развитие, беше обсъдена идея за функция, която да позволява скритите карти да се виждат в реално време. Смяташе се, че това ще бъде полезно за тестването на софтуера. Тази идея не беше реализирана.

Служители могат да видят скритите карти (например по време на разследване за тайно сътрудничество между играчи) единствено след като ръката е приключила.

Това е абсолютно същата ситуация в която се намират и играчите, които могат да видят историята на ръката на всяка игра, която са изиграли след като ръката е приключила.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория