Автоматично отписване от Сит & Гоу турнири

Предлагаме опция, която защитава играчите, когато връзката им прекъсне преди началото на Сит & Гоу турнир. Системата ще отписва играчи от определени Сит & Гоу турнири, ако загубят връзка към сървъра за период от време, по-дълъг от определения. Времето, през което те трябва да са изгубили връзка, зависи от дадения Сит & Гоу турнир и ще се конфигурира поотделно за всеки турнир.

Целта на функцията е да защити играчите, които се регистрират в турнир и след това загубят връзка, от изгубване на стака след плащане на блиндове в турнир, който започва, когато те нямат възможност да се свържат и да играят.

Може да изключите опцията ако желаете, като отидете на:

Настройки → Начин на игра → Разширени

В раздела Tournaments / Sit & Go (Турнири / Сит & Гоу) отметнете No automated unregistering for Sit & Go tournaments (Без автоматично отписване от Сит & Гоу турнири) и натиснете Apply Changes (Приложи промените).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория