Промяна на Вашия регистриран пощенски адрес

За да промените пощенския си адрес, влезте в сметката си и следвайте следните стъпки:

 1. Натиснете Settings (Настройки).
 2. Изберете Account Details (Данни за сметка).
 3. Натиснете Address (Адрес).
 4. Въведете новия си адрес.
 5. Натиснете Apply (Приложи).

Стъпки за актуализиране на пощенски адрес

Или ако опцията за вход в нашия уебсайт е налична:

Web Cashier (Уеб каса)

От съображения за сигурност играчите нямат право сами да сменят държавата си на пребиваване.

За да промените държавата, в която сте регистрирани:

 1. Натиснете More (Още).
 2. Натиснете Help (Помощ).
 3. Изберете Contact us (Свържете се с нас).
 4. Изберете категорията Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка).
 5. Изберете подкатегорията Upload documents (Качване на документи).
 6. Напишете Change of Country (Смяна на държава) в полето за тема.
 7. Напишете причината за Вашата заявка в текста на съобщението.
 8. Натиснете Attach a document (Прикачване на документ) и качете:
  • копие на Ваш официален документ за самоличност
  • валидно доказателство за адрес, показващо Вашето име и адрес в новата държава
 9. Натиснете Send (Изпрати).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория