Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Големи и малки сандъчета

Има сандъчета от шест различни нива. Всеки вид сандъчета е с различен цвят и стойност. Ето как се подреждат сандъчетата от най-ниското до най-високото ниво:
Синьо → Бронзово → Сребърно → Златно → Диамантено → Черно

В зависимост от броя сандъчета, които сте спечелили през период от 28 последователни дни, преминавате към по-голямо или по-малко сандъче.

Ето как става това

• Преминаване към сандъче от по-високо ниво:
Ако спечелите 10 сандъчета от един и същ вид в рамките на последните 28 последователни дни, ще преминете към по-голямо сандъче. За по-големите сандъчета се изискват повече точки, тъй като съдържат по-големи награди.
• Запазване на нивото на сандъчето, което получавате в момента:
Ако спечелите 1 сандъче в рамките на последните 28 последователни дни, ще останете на същото ниво сандъчета.
• Преминаване към сандъче от по-ниско ниво:
Ако не спечелите нито едно сандъче в рамките на последните 28 последователни дни, следващото сандъче, което получите, ще бъде по-малко и за спечелването му ще са необходими по-малко точки.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория