Отмяна на турнир

Ако трябва да отменим турнир поради някаква причина, ние се стараем да компенсираме играчите по възможно най-честния и справедлив начин. Има три различни начина за компенсация в зависимост на това в коя фаза е бил отменен турнирът. Методът, който се прилага, се избира единствено по усмотрение на турнирния отдел.

Отмяна на турнир, преди да е започнал

В този случай ние отменяме турнира все едно никога не е съществувал – ако сте регистрирани за дадения турнир, ви се връщат входните и турнирни такси (включително рибай, ад-он и награди за елиминация, ако има такива). Също така сумите се връщат точно под формата им на заплащане. Ако приемем, че сте заплатили вход за турнир, използвайки T$10 и $15 в брой, тогава ще получите обратно T$10 и $15 в брой.

Другите два варианта се наричат „превъртане напред” и се отнасят за вече започнали турнири. Това означава, че разпределението на парите се базира поне отчасти на резултатите в турнира.

Отмяна на турнир (без играчи в парите)

Ако даден турнир е отменен преди влизането в парите, ние връщаме турнирната такса на всички играчи (плюс наградите за елиминация, ако има такива) и след това разделяме наградния фонд по следната формула:

  • 50% от наградния фонд се разпределя поравно между всички играчи
  • 50% от наградния фонд се разпределя пропорционално според броя чипове

Пример:

Вие участвате в турнир от $33 ($30 вход +$3 турнирна такса) с рибай. Общият брой участници е 200, а наградният фонд с включените рибаи - $9 000. Да предположим, че по време на отмяната на турнира са били останали 100 участника, а вие сте имали 37 500 чипа. Общият брой на чиповете в игра е бил 300 000.

Част от наградния фонд за разделяне поравно: $ 9 000/2 = $4 500
Награден фонд за разпределяне според броя чипове: $ 9 000/2 = $4 500

Вашият дял от парите, разделени поравно: $4 500/100 = $45
Вашият дял според броя на чиповете ви: $4 500 x (37 500/300 000) = $562,50
Вашата върната турнирна такса: $3
Обща сума, върната по вашата сметка: $610,50

Обърнете внимание, че ако сте приключили участието си в турнира, преди да бъде отменен, нямате право на компенсация.

Когато отменяме турнир чрез „превъртане напред”, всички върнати суми са в брой (не в T$).

Отмяна на турнир (играчите са „в парите”)

Когато даден турнир е отменен след влизането в парите, ние връщаме таксата за участие в турнира (плюс наградите за елиминация, ако има такива) на всички играчи и след това разделяме наградния фонд по следната формула:

  • всеки играч получава минималната награда към момента на прекъсването на турнира
  • останалата част от наградния фонд се разпределя пропорционално според броя чипове

Пример:

По време на отмяната на турнира в него е имало останали 15 участника, а вашите чипове са били 37 500. Общият брой на чиповете в игра е бил 300 000. Останалият награден фонд е бил $11 000, а минималната награда $250.

Част от наградния фонд за разделяне поравно: $250 x 15 = $3 750
Награден фонд за разпределяне според броя чипове: $11 000 - $3 750 = $7 250

Вашата „минимална награда”: $250
Вашият дял от парите, разделени според броя на чиповете ви: $7 250 x (37 500/300 000) = $906,25
Вашата върната турнирна такса: $3
Обща сума, върната по вашата сметка: $1 159,25

Обърнете внимание, че ако сте приключили участието си в турнира, преди да бъде отменен, нямате право на компенсация. Разбира се, ако сте достигнали до фазата на парите, преди турнирът да бъде отменен, вие задържате тези пари.

Хедс-ъп Сит & Гоу турнири

Хедс-ъп Сит & Гоу турнирите се третират по отделен начин поради тяхната специфика. На практика, ако някой играч остане свързан, докато другият не е, първият играч може да спечели турнира, докато вторият е дисконектнат. Поради тази причина си запазваме правото за преразпределение на чиповете в Хедс-ъп Сит & Гоу, ако преценим, че турнирът е бил засегнат от липсата на достъп до сайта.

Уточнение

  1. Ако е отменен турнир с гарантиран награден фонд, ние ще върнем само общата сума на входовете, а не гарантираната сума.
  2. Ако турнир с фиксирана награда за елиминация или награди за главите на членовете на Team Pro бъде отменен, ние ще възстановим само редовния награден фонд (и наградите за елиминация, ако има такива), но не и фиксираната награда и наградата за главите на Team Pro.
  3. При турнири, чиито награди включват билети, места за сателити или материални награди в допълнение към паричните, ще бъдат върнати само паричните награди. Не-паричните награди няма да се взимат в предвид при калкулациите за „превъртане напред” или „превъртане назад”.
  4. Ние си запазваме правото да променим тази политика и изплащаните пари при отмяна на турнири.

Обобщение

Ние се стараем да избегнем отмяна на турнири на всяка цена, но желаем да имаме отговорен и честен план за отмяна, когато е необходима.

Ако имате допълнителни въпроси относно отмяната на турнири, моля свържете се с отдел Поддръжка.

Рабат за първи депозит

First Deposit Bonus

Всички играчи, които депозират за първи път, имат право да получат 100% рабат за депозиране до $600.

Daily Bigs

Daily Bigs

PokerStars провежда турнири с невероятни наградни фондове всеки ден. Изпробвайте уменията си в нашите Daily Bigs турнири!

Специални оферти

Special Offers

PokerStars провежда специални оферти целогодишно с парични награди, места за най-добрите турнири на живо и още много.