Промяна размера на масите

  • Промяна размера на масите: една от най-добрите функции, които са на разположение на нашите играчи, е възможността да променят размера на масата. За да промените размера на дадена маса, просто натиснете в някой от ъглите на масата и задръжте бутона на мишката при преместването ѝ така, както бихте променили размера на всеки друг прозорец на екрана. Максималният размер на масата е 1,6 пъти размера „по подразбиране” или „естествения” за дадена тема. Най-малкият размер е съобразен дотолкова, колкото графиката (чипове, карти, имена на играчи) да остане четлива (т.е. можете да направите масите за Стъд малки, но не толкова, колкото масите за Холдем). Повечето играчи ще установят, че могат да играят на четири маси едновременно, без те да се застъпват на екрана. Изглед по избор: след като играчът настрои екрана с желаното разположение, то може да бъде запазено, използвайки тази функция. Играчите могат да съхраняват до четири изгледа по избор. Съхраняването на петия изглед ще доведе до изхвърлянето от „паметта” на софтуера на най-старото създадено разположение. Освен това можете да изтривате или да преименувате изгледи.

За целта отидете на „Настройки” > „Разположение на масите”, за да промените разположението на масите, или следвайте този линк.

  • Позиция на масата: тази функция ще позиционира новите прозорци в логическо продължение, когато бъдат отваряни нови маси. Ако маса с променен размер е затворена, а тази функция е активна, следващата отворена маса ще има същите размери и позиция като последната затворена маса. Също така, ако след подреждането на масите една до друга, се получи „логическа дупка”, тази дупка ще бъде запълнена със следващата отворена маса, т.е: ако имате отворени 3 маси, които са с подредба 2х2 и имате „дупка” в долния десен ъгъл, при отварянето на четвърта маса тя автоматично ще запълни дупката със същата големина като подредените маси. Има три опции:
  • Подреди масите една до друга: изборът на тази функция автоматично ще подреди масите на екрана една до друга с възможно най-голям размер без застъпване. (Забележка: възможно е при използването на функцията да се получи застъпване, ако са отворени повече маси, отколкото вашият монитор може да поддържа без застъпване.)
  • Подреди масите стъпаловидно: тази функция ще подреди всички отворени маси стъпаловидно с изместване, еквивалентно на заглавната лента на Windows (обикновено 32 пиксела).
  • Подреди масите една върху друга: тази функция ще пореди масите една върху друга без застъпване.

Отидете на „Настройки” > „Разположение на масите”, за да промените разположението на масите, или следвайте този линк.

Обратно към главната страница с възможностите на покер залата.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера

[an error occurred while processing this directive]