Правила на рабата за първи депозит на PokerStars

1. Правила и условия на покер депозита

 1. Облагата Рабат за първи депозит („Облагата”) ще се подчинява на тези правила и условия, както и на всички правила, наложени от PokerStars („Правила и условия”).

 2. Играчите трябва да имат навършени 18 години или пълнолетие според законите на тяхната държава (което е по-голямо), за да могат да участват в Облагата. По всяко време PokerStars (или трета страна, действаща от името на PokerStars) може да поиска от играч доказателство за неговата/нейната възраст и/или официално издаден документ за самоличност (паспорт или валидна лична карта със снимка). Всеки играч, който не предостави съответното доказателство за възраст при неговото изискване, ще бъде дисквалифициран от Облагата.

 3. Облагата е достъпна единствено за играчите в сайта http://www.pokerstars.bg/ („Сайтът”), които направят своя първи депозит в сметката си на Сайта („Квалифициращ депозит”).

 4. Максималната сума на Квалифициращия депозит, която играч може да внесе, е $600 USD, €500 EUR, £400 GBP или $600 CAD.

 5. Съгласно точка 6 по-долу всеки играч, направил Квалифициращ депозит, ще получи рабат в размер на Квалифициращия депозит („Рабат”), като максималният Рабат не може да надвиши общия максимум на Квалифициращия депозит от $600 (шестстотин щатски долара).

 6. За да получат Рабата, играчите трябва да направят Квалифициращ депозит и също така: (i) да въведат съответния код, който може да бъде намерен на страницата с Облагата в Сайта; (ii) да играят на маса с реални пари в Сайта в рамките на 120 (сто и двадесет) дни след извършването на Квалифициращия депозит („Рабатен период”); и (iii) да съберат Точки за VIP играчи (VPP точки) по време на Рабатния период.

 7. Сумата на изплатения рабат зависи от броя VPP точки, събрани от играча през Рабатния период. За да получи пълния рабат, играчът трябва да събере брой VPP точки, равен на 20, 25 или 30 пъти размера на Квалифициращия депозит в зависимост от валутата на депозиране (вижте точка 8 по-долу). Ако играчът събере повече от необходимия брой VPP точки за рабата, тези VPP точки ще бъдат добавени към сметката на играча и ще се считат в полза на неговия VIP статус и FPP точки.

 8. Рабатът ще се освобождава на части от $10 (€10, £10 или $10 CAD), като всяка част ще се депозира по сметката на играча в Сайта. Например, играч прави Квалифициращ депозит от $50, за да получи Рабат от 100%. Сега играчът разполага с висящ рабат от $50 и условие за спечелване на общо 1 000 VPP точки (20 x 50) в рамките на Рабатния период. Той/тя ще получава рабат от $10 всеки път, когато спечели 200 VPP точки. След това, ако играчът направи още един Квалифициращ депозит от $400, той/тя ще получи втори висящ рабат, чието освобождаване се подчинява на условията, описани в точки 6 и 7 по-горе. Играчът може да провери Рабата, който трябва да получи, като отвори Касата в софтуера за игра на Сайта („Клиентът”). В прозореца Каса в Клиента има бутон, наречен „Статус на моите рабати”. Играчите ще видят кредитите от $10 в историята на транзакциите в Касата („Каса” → „История”). Те са обозначени като „РАБАТ”. Моля прегледайте таблицата, в която е показано как се изчистват рабатите във всички валути:

  ВалутаИзчистване
  USD ($) $10 за всеки 200 VPP точки
  EUR (€) €10 за всеки 250 VPP точки
  GBP (£) £10 GBP за всеки 300 VPP точки
  CAD ($) $10 CAD за всеки 2000 VPP точки
 9. Играчите могат да направят до 3 (три) Квалифициращи депозита, така че да получат максималния Рабат, който може да бъде изплатен за тази облага, при условие че всички Квалифициращи депозити: (i) са направени в рамките на 60 дни от датата на първия Квалифициращ депозит; и (ii) са направени със същия код, като този, който е посочен в точка 6 по-горе.

 10. Когато играч поиска да постигне максималния платим Рабат и вече е направил първия Квалифициращ депозит, и ако този играч активира рабат за презареждане, преди да извърши друг Квалифициращ депозит, позволен като част от тази Облагата, тогава този играч трябва: (i) да се увери, че всички Квалифициращи депозити са направени в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на първия Квалифициращ депозит, както е посочено в точка 9 по-горе; и (ii) да изпълни всички необходими критерии, посочени в тези Правила и условия.

 11. Ако играч изтегли каквато и да е сума след извършването на Квалифициращ депозит, следващите потенциални депозити не се считат за Квалифициращи депозити. От друга страна, ако Квалифициращият депозит, направен от играча преди тегленето, продължава да бъде валиден, играчът ще може да продължи да събира Рабата, активиран с Квалифициращия депозит преди тегленето.

 12. За целите на облагата Квалифициращите депозити изключват:

  1. всеки вид кредит с реални пари като маркетинг кредити, кредити от покер училището на други сайтове (или на трети страни при наличието на такива), както и печалби от фрийрол турнири.
 13. Играчите не могат да комбинират или използват други оферти за рабат при депозиране, предложени в Сайта или на друго място, като част от тази Облага. При всеки Квалифициращ депозит, направен като част от Облагата, трябва да се използва един и същ код.

 14. В случай че играч не въведе кода по време на Квалифициращия депозит и:

  1. не са изминали повече от 7 (седем) дни от първия Квалифициращ депозит, тогава играчът трябва да изпрати имейл на support@pokerstars.bg преди изтичането на 7-(седем) дневния период и (ако всички необходими условия са спазени) Рабатът ще бъде добавен към сметката на играча заедно с VPP точките, спечелени от датата на първия Квалифициращ депозит до деня на добавянето на Рабата в сметката;
  2. са изминали повече от 7 (седем) дни, но по-малко от 3 (три) месеца от първия Квалифициращ депозит, тогава играчът трябва да изпрати имейл на support@pokerstars.bg преди изтичането на 3-(три) месечния период и само Рабатът ще бъде добавен към сметката на играча. За избягване на всякакви съмнения към сметката на играча няма да бъдат добавени VPP точки като част от Рабата, а
  3. ако са изминали повече от 3 (три месеца) от първия Квалифициращ депозит, тогава играчът няма да получи Рабат и VPP точки в сметката си.
 15. В случай на спорове относно Квалифициращите депозити, Рабатите, Облагата или всеки един аспект на същите, крайната преценка зависи изцяло от PokerStars и всяко решение на PokerStars във връзка с горепосочените ще се счита за обвързващо споразумение с играчите и няма да бъде предмет на преглед или обжалване от играча или от всяка трета страна по какъвто и да било начин.

 16. PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези правила и условия по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя провеждането на Облагата, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че Облагата не може да бъде проведена както е предвидено.

 17. Тези правила и условия и всички свързани с тях въпроси са обект изключително на юрисдикцията на съдилищата на Малта и ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Малта.

Мобилна Каса

Chip Stack

Заредете сметката си в PokerStars директно от вашето Android или iOS устройство с Мобилна Каса. С Мобилна Каса играта в приложението за мобилен покер е по-лесна от всякога.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million е най-големият ежеседмичен онлайн покер турнир с гарантиран награден фонд от $1 000 000!