Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Свързване на сметка Twitch със сметка за игра

Вече можете да свържете сметката си в Twitch със сметката си за игра. Това Ви позволява да се възползвате от специални дейности и избрани промоции.

Свързването на Вашите сметки е лесно и не отнема много време. Първо, влезте в сметката си за игра, след това следвайте стъпките в зависимост от платформата:

На уебсайта

Account (Сметка) → Settings (Настройки) → Connected Accounts (Присъединени сметки) → Connect (Присъедини)

На компютър

Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → Connected Accounts (Присъединени сметки) → Connect (Присъедини)

На мобилно устройство

Докоснете менюто в Android или More (Още) в iOS и след това: Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Account (Сметка) (само за Android) → Connected Accounts (Присъединени сметки) → Connect (Присъедини)

След това влезте с потребителското си име и парола в Twitch.tv и изберете Authorize (Оторизирай). Можете да свържете сметката си в Twitch само с една сметка за игра.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория