Персонализиране на външния вид на масите

Не следвайте тълпата... направете промяна и получете масата, която искате!

Има много опции за персонализиране, с които можете да постигнете желания изглед. Искате червена маса? Имате я! Да смените стила на тестето? Защо не! Любимо място? Имаме точно това, което търсите.

Просто отворете Settings (Настройки) → Table Appearance (Външен вид на масите) в нашия софтуер и изберете една от чудесните опции по-долу!

  • Теми: Изберете тема, цвят и фон на масата, както и стил на тестето. Има достъп до тази опция и от Table (Маса) → Table Themes (Теми за масите) в горния ляв ъгъл на всяка маса.
  • Изглед на масите: Направете промени на начина, по който определени елементи се показват на масите, например аватарите на играчите, стойността на стаковете, сумите на залозите и още много.
  • Карти: Изберете как се показват картите, включително дали да се използва четирицветно тесте, дали картите на опонентите да се показват уголемени и опцията да виждате фолднатите си карти.
  • Анимации: Включвайте и изключвайте анимациите на масите (при раздаването на картите, при смяната на маси със Zoom след фолдване на ръка и т.н.)
  • Чат: Изберете опциите за показване на балончета и емотикони в чата на масите. Ако правата Ви за чат са деактивирани и искате да покажете това, опцията Show No Chat (Показвай „Без чат”) в този раздел ще бъде достъпна. Освен това в тази секция можете да изберете дали да се показват съобщенията от дилъра и от наблюдаващите играта на масата.
  • Предпочитано място: Променете позицията на предпочитаното си място за всеки размер маса.
  • Съобщения: Включвайте и изключвайте показването на съобщения на масите.

Имате достъп до всички тези опции, когато сте седнали на маса, като изберете Table (Маса) → Table Settings (Настройки на масата)→ Table Appearance (Външен вид на масите).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория