Допълнително време и отсъстване от масата в кеш игри

Ако трябва да вземете трудно решение в кеш игра, можете да заявите допълнително време, за да обмислите следващия си ход. Това време ще бъде извадено от Вашето допълнително време.

Какво представлява „допълнителното време”?

Допълнителното време се отпуска на играч, за да вземе решение. Когато нормалното време за действие е на път да изтече, се поява бутонът TIME (ВРЕМЕ). Ако играчът е вложил пари в пота и е свързан към сървъра, допълнителното време ще се активира автоматично. Ако играчът не е инвестирал пари в пота, трябва ръчно да натисне бутона TIME (ВРЕМЕ), за да активира допълнителното време.

Ето как става това:

  • Всеки играч получава допълнително време от 15 секунди преди флопа и 15 секунди след флопа.
  • За всеки 10 ръце, изиграни на една и съща маса, играчът получава още 5 секунди към допълнителното време.
  • Допълнителното време преди флопа е напълно отделно от допълнителното време след флопа.

Например, ако сте използвали 7 секунди от допълнителното си време преди флопа по време на първите 8 ръце в сесия с кеш игра, ще Ви останат 8 секунди. След 10-та ръка към допълнителното Ви време ще се добавят още 5 секунди, което прави баланс от общо 13 секунди.

Какво ще стане с моето допълнително време, ако загубя връзка към сървъра?

Ако връзката прекъсне, допълнителното време няма да се активира. Вместо това ще получите още време, за да се свържете отново. Точното време зависи от ситуацията и варира според големината на пота спрямо блиндовете. То може да бъде едва 30 секунди при пот, равен на сбора от няколко блинда, или да се увеличи до 240 секунди за потове, които са доста по-големи по отношение на блиндовете.

Размерът на допълнителното време, което ще се отпусне, се избира според важността на решението: колкото е по-важно решението, толкова повече време се дава на играча, за да се върне в игра. Когато определеното време изтече, ръката на играча, загубил връзка със сървъра, се фолдва.

Какво ще стане, ако загубя връзка за дълго време?

Ако връзката Ви бъде прекъсната за дълго време, системата ще Ви постави в режим „отсъстващ”, докато не се свържете отново.

Има три основни правила при поставянето на играчи в режим „отсъстващ”:

  • В игра на Холдем или Омаха с 9 играчи играчът, който отсъства, ще бъде отстранен от масата, след като пропусне три възможност да плати блиндовете.
  • На маса с 6 играчи играчът, който отсъства, ще бъде отстранен, след като пропусне четири възможност да плати блиндовете.
  • В игра на Стъд играчът, който отсъства, ще бъде отстранен, след като пропусне 20 възможности да плати анте.

Тези отстранявания се правят само ако има списък с чакащи за играта и играчът, който отсъства, заема място, което друг играч е посочил, че желае.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория