Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Намиране на конкретен играч

За да намерите определен играч, влезте в сметката си и следвайте тези стъпки:

На компютър

От главния екран изберете:

 1. More (Още)
 2. Tools (Инструменти)
 3. Find... (Намери...)
 4. A Player (Играч)

На компютри с Windows може да използвате и клавишна комбинация CTRL+F.

На мобилно устройство
 1. Докоснете менюто в Android или бутона More (Още) в iOS
 2. Изберете Search (Търсене)
 3. Използвайте полето за търсене под Players (Играчи).

Към момента приложението PokerStars Next Gen не разполага с функция за търсене на играчи.

Ако търсенето не даде резултат, това означава че играчът е:

 • Офлайн в момента
 • Онлайн, но не е седнал на маса
 • Играе в Home Games
 • Или е активирал опцията Hide from Search Feature (Скрий се от търсачката).

Опцията Hide from Search (Скрий се от търсачката) не позволява играчът да бъде откриван чрез инструмента Find a Player (Намери играч). Можете да активирате тази опция, като изберете:

На компютър
 1. More (Още)
 2. Settings (Настройки)
 3. Account Details (Данни за сметка)
 4. Опцията Hide from Search (Скрий се от търсачката)
На мобилно устройство
 1. Докоснете менюто в Android или бутона More (Още) в iOS.
 2. Settings & Tools (Настройки и инструменти)
 3. General Settings (Общи настройки)
 4. Опцията Hide from Search (Скрий се от търсачката)

Имайте предвид, че докато опцията е включена, приятелите Ви също няма да могат да Ви откриват чрез търсачката. За да я изключите, повторете стъпките, описани по-горе, и махнете отметката до опцията.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория