Онлайн банков трансфер: Липсващ депозит

Не сте получили депозита си с онлайн банков трансфер?

Изпратете ни имейл със следната информация, за да проследим транзакцията:

  • Точното описание и референтния номер, които сте използвали за тази транзакция (както са показани в банковото Ви извлечение)
  • Приблизителното време и дата на депозита
  • Депозираната сума в местна валута
  • Сканирано копие или снимка на екрана с Вашето банково извлечение

Уверете се, че следната информация се вижда в банковото Ви извлечение:

  • Последните 4 цифри на банковата Ви сметка
  • Името на титуляря на сметката
  • Пощенският адрес на банката (за извлечения на хартия) или URL адресът на банката (за онлайн извлечения)

Ако Ви трябва информация как да направите снимка на екрана, разгледайте тази полезна връзка.

Важно!
Ако банковото Ви извлечение показва пълния номер на картата или сметката Ви, редактирайте изображението и закрийте тази информация, преди да ни го изпратите. В противен случай няма да можем да обработим документа Ви и вместо това ще трябва да го изтрием.

Ограничаване на отговорността:
Предоставяме връзките към уебсайтове и продукти на трети страни само за удобство на нашите играчи. The Stars Group нито препоръчва, нито поема отговорност за използването на тези продукти и уебсайтове, които са независими от нас. Моля, имайте предвид, че трябва сами да прецените дали да използвате информацията и продуктите, споменати тук, като носите цялата отговорност за това.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория