Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Обявете на другите играчи, че вашите привилегии за чат са били деактивирани

За да осведомите другите играчи, че вашите привилегии за чат са деактивирани, от основното лоби изберете:

Настройки → Външен вид на масите → Показвай "Без чат" в изскачащото съобщение за мен, когато играя на масите → OK

Тази опция е достъпна, когато опцията за чат е дезактивирана.

Ако опцията не работи веднага, рестартирайте софтуера и тя ще бъде достъпна за вас.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория