Опции за автоматичен рибай в кеш игрите

За да зададете автоматичен рибай в кеш игрите, от екрана на лобито изберете:

  • More (Още) → Settings (Настройки) → Buy-In / Rebuy (Вход / Рибай) → Auto Rebuy (Cash Games) (Автоматичен рибай (кеш игри))

На мобилно устройство докоснете менюто в Android или бутона More (Още) в iOS.

  • Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Table Settings (Настройки за маса) → Auto Rebuy (Cash Games) (Автоматичен рибай (кеш игри))

Опциите за автоматичен рибай се предлагат за маси с кеш игри с фиксиран лимит, без лимит, с пот лимит и смесен лимит и включват:

  • Автоматичен рибай при загуба на всички чипове.
  • Автоматичен рибай, когато чиповете Ви паднат под определен брой големи залози/големи блиндове.
  • Автоматичен рибай, когато чиповете Ви паднат под определен процент на първоначалния вход.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория