Финална маса - публичност, маркетинг и реклама

Всички правила и условия по-долу се отнасят специално за Главния турнир на World Championship of Online Poker 2014 (наричан още „Събитието”), който ще започне на 28 септември 2014 година.

  1. Ако достигнете до финалната маса на Събитието, се съгласявате PokerStars да използва вашето истинско име, местоположение (град/държава), подобие и друга публично достъпна информация за вас. Тези данни могат да се използват във всякакъв вид медия за маркетинг и рекламни кампании във връзка с WCOOP.

  2. В случай че достигнете до финалната маса, ще бъдете помолени да участвате в интервюта със служители на PokerStars и асоциирани трети страни при необходимост. PokerStars ще носи пълна отговорност за разходите вследствие на подобни интервюта и ще положи максимални усилия да ви осигури удобни и подходящи условия, след като се допита до вас.

  3. Ако станете победител в Събитието, се съгласявате PokerStars да използва материал за вашето участие в Събитието за вечни времена.

  4. Ако достигнете до финалната маса, но не спечелите Събитието, PokerStars ще може да направи рекламен материал с ваше участие за период, изтичащ 15 месеца след края на Събитието. След края на 15-месечния период PokerStars няма да публикува или да разпространява никакви нови материали без вашето писмено съгласие, но няма да бъде задължена да унищожи или да премахне всякакъв съществуващ материал, който е бил публикуван или разпространен.

  5. Всеки материал(и), изготвен от PokerStars във връзка със Събитието, остава притежание на PokerStars.

  6. В замяна на вашето участие и съгласието ви да използваме промоционални и рекламни материали във връзка със Събитието PokerStars ще предостави следната компенсация:

    1. Победител: билет за Главния турнир на World Championship of Online Poker (минимална стойност: $5 200)
    2. Финалисти от 2-ро до 9-то място: билет за Spring Championship of Online Poker 2015 на стойност $1 050.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера