Политика за конфиденциалност в онлайн покера

Вашата конфиденциалност е много важна за REEL Spain PLC (наричани занапред “PokerStars”, “ние” или “нас”), собственик и оператор на интернет страницата на www.pokerstars.bg (“Сайтът”). Посвещаваме усилията си на запазването на конфиденциалността на личната информация, която изискваме от вас, за да можем да ви дадем възможност да се насладите на онлайн покер играта в Сайта. Пазим личната ви информация, използвайки най-добрите софтуер и хардуер, техники, методи и процедури. При обработването на вашата лична информация се съобразяваме със Законите на Малта за защита на информацията от 2001 (Data Protection Act 2001).

Съгласие с Политиката за конфиденциалност

 1. Използвайки Услугата, вие се съгласявате с условията на тази Политика за конфиденциалност. Запазваме си правото да правим поправки по тази Политика за конфиденциалност, като промените влизат в сила веднага след оповестяването им на Сайта. Ако продължите да използвате Услугата след промяна в политиката ни, това се счита за съгласие с нея и промените в нея. Нашите Правила и условия, поместени на www.pokerstars.bg/poker/room/tos, имат превес върху всяка противоречива клауза от тази Политика за конфиденциалност. Ако не е посочено друго, термините, обозначени с главни букви, имат същото значение както в нашите Правила и условия. Целта на тази Политика за конфиденциалност е да ви запознаем с начините, по които събираме, съхраняваме и предпазваме вашата лична информация, а и за да можете да разберете правата си във връзка с тази информация.

Каква информация се изисква и с каква цел

 1. Като част от процеса по отваряне на сметка в Сайта и за да ни дадете възможност да ви предоставим услугите си, ще изискаме от вас определена лична информация, включително вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и парола, за да можем да потвърдим, че сте на поне 18 години (или на повече, ако държавата, в която живеете, има други изисквания за възрастта, след навършването на която можете да използвате Услугата). С цел използване на Услугата чрез Мобилния софтуер от вас се изисква да се съгласите с употребата на „Услуги за местоположение” или location-based services (LBS) от наша страна, за да определим вашето географско местонахождение. Можем също така да използваме информацията ви, за да проверим вашите поверителни документи от трети страни, включително финансови институции, агенции за проверка на идентичността и агенции за кредитни проверки с цел да ви предоставим услугите си. Освен това можем да използваме вашата информация, за да проверим поверителните ви документи от трети страни, включително финансови институции, агенции за проверка на идентичността и агенции за кредитни проверки с цел да ви предоставим услугите си. Ние, членовете на Групата ни, нашите съдружници и третите страни, предоставящи услуги от наше име, ще използваме вашата лична информация за различни цели, като например:
  • потвърждаване на финансови транзакции,
  • предоставяне на услуги;
  • потвърждаване на самоличност и проучване;
  • статистически анализ и изследване;
  • проучване и развитите;
  • маркетинг, проучвания на пазара и клиентите;
  • анализ на данни;
  • съобразяване с лицензионните и законовите изисквания; и
  • анализиране на вашия кредитен риск и риск от измами.
  Можем да разкрием вашата лична информация:
  1. при изискване от закона или регулаторния орган;
  2. ако вярваме добронамерено, че такова действие е необходимо:
   1. да се съобразим със закон или с юридическо действие, насочено към нас;
   2. да запазим и да защитим нашите права или собственост;
   3. на всеки регулаторен орган, лицензиращ орган или власт;
   4. на трети страни с цел уреждане или извършване на плащане във връзка с всякакви залози;
   5. на всяка компания за уреждане на плащанията или за събиране на дългове, наета от нас да урежда плащане или да събира дължими суми към и от нашите Потребители;
   6. на трети страни, предоставящи услуги от наше име;
   7. на всяка трета страна, която купи компанията ни или бизнеса или част от компанията или бизнеса ни;
   8. на агенции за кредитен рейтинг при обстоятелства, описани по-долу в тази точка 2.
  3. с ваше съгласие;
  4. с цел възстановяване от бедствие; или
  5. както е описано в точки 5 и 6 по-долу.
  От време на време ние и други членове на нашата корпоративна Група можем да ви изпращаме информация за покер събития, новини или информация във връзка с нови услуги, а и за да можем да ви предоставим подходящата поддръжка. Ако не желаете да получавате нашите имейли с новини, можете да се откажете да от тях, като използвате инструкциите, включени във всеки имейл.

  В случай че не успеете да ни възстановите сумите от върнати плащания, откази или неуспешни депозити, които направите, ние можем да съобщим информацията за вашите сметки и начина, по които ги управлявате, на Агенциите за кредитен рейтинг (CRA). Агенциите ще запишат неизплатения ви дълг. Тази информация ще бъде предоставена на други организации и ще остане в досието на Агенциите е продължение на 6 години след датата на върнатото плащане, отказа или неуспешния депозит. Информацията ще бъде използвана от CRA за предотвратяване на престъпления, измами, пране на пари, проверка на самоличността ви, ако вие, вашият партньор, други членове на вашето семейство, работно място или финансови сътрудници искат да използват други услуги и за наблюдение на операциите върху сметките, които притежавате, за взимане на решения относно кредити и други услуги, за следене на вашето местонахождение, за възстановяване на дълговете, които имате, за статистически анализ и тестване на системата.

  Вашата лична информация може да бъде обработена от нас, други членове на нашата Група, наши съдружници, агенти или трети страни, предоставящи услуги вместо нас в държави извън територията на Европейската икономическа зона. В такива случаи ще се съобразяваме със Законите на Малта за защита на информацията от 2001.

  Ще използваме името ви в рекламни материали единствено с ваше съгласие.

  Трябва да регистрирате вашето собствено име. Освен това, много е важно да попълните правилно информацията си, защото тя ще се използва за потвърждение на финансови транзакции и за други цели, посочени по-горе. Необходимо е да ни уведомявате за съответните промени във вашата лична информация.

  Потребителите могат да променят данните си от меню Сметка в софтуера.

Обработка на депозити и тегления

 1. При извършването на депозит, Потребителите трябва да предоставят информация относно метода за депозит (например номер на кредитна карта). Тази информация, заедно с останалата ви лична информация, може да бъде използвана, за да се изчистят оторизирани от вас финансови транзакции с PokerStars или трети страни, действащи от наше име.

Конфиденциалност

 1. PokerStars полага големи усилия, за да защити конфиденциалността на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която сме изискали от Потребителите. Ние никога няма съзнателно да дадем достъп до тази информация на никой, извън PokerStars, освен на конкретния Потребител, или по друга причина, обяснена в тази Политика за конфиденциалност. PokerStars прави сериозни инвестиции в своя сървър, база данни, резервна база данни, защитна стена и технологии за закодиране, за да защити информацията, която изискваме от нашите играчи. Тези технологии се използват като част от най-съвременната система за сигурността - за тази цел вижте www.pokerstars.bg/poker/room/features/security/.

  Вие също трябва да се включите в процеса по защита на вашата информация. Вашето потребителско име и парола са конфиденциални и вие сте задължени да ги пазите в тайна по всяко време и да положите максимални усилия, за да запазите тяхната секретност и конфиденциалност.

  Моля, обърнете внимание, че ако използвате нашата Home Games услуга, потребителското име на сметката ви в PokerStars ще бъде вашето име като Управител или Член на Клуба и ще бъде показвано на Управителите и Членовете на Клубове в лобито на Home Games, в лобито на Клуба и (ако Управителят на Клуба избере опцията за включване в указатели) в публични указатели на Клубовете. По този начин, хората, които ви познават от Home Games и/или от вашия клуб, ще разберат под кое име играете в PokerStars. Ако не сте съгласни с това, не трябва да използвате Home Games.

Граници на конфиденциалността

 1. Задължително от закона разкритие: на основание законни и регулаторни механизми и мерки по сигурността, от PokerStars може да се изиска, при определени обстоятелства, да разкрие лична информация за нашите Потребители и може да ни бъде забранено да ви уведомим за това. PokerStars прави усилия да ограничи такива случаи. Изключение са случаите, когато ние от PokerStars вярваме, че в полза на справедливостта трябва да отговорим на такава призовка, съдебно разпореждане или друг правен процес; или когато е необходимо да се идентифицира определено лице, или да се свържем с него/да бъде заведено дело срещу него, за да защитим или наложим правата на PokerStars. Освен това, ние можем и вие ни оторизирате, да разкрием информация относно идентификацията на даден Потребител, неговите: име, адрес, град, щат, пощенски код, държава, телефон, електронна поща и компания, както и детайлите на финансовите инструменти, използвани за депозиране и теглене, на трети лица, агенти на PokerStars, или официални правителствени органи, когато ние, по наше усмотрение сметнем, че е необходимо или подходящо, във връзка с разследване на измами, нарушения на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност, която може да изложи нас на юридическа отговорност.

Кой получава вашата информация?

 1. В допълнение към задължителното от закона разкритие на информация, описано в тази Политика за конфиденциалност, може да разкрием вашата информация на наши служители, служители на други компании от нашата Група, наши агенти и на трети лица, доставчици на услуги, които използват вашата лична информация, за да ни предоставят услугите си във връзка с факта, че сте Потребител на PokerStars.

  Можем да комбинираме личната ви информация, получена чрез вашето използване на Услугата, в съответствие с тази Политика за конфиденциалност, с друга информация, събрана от вас чрез използването от ваша страна на други услуги, провеждани от PokerStars или друг член на Групата, включително, но без да се ограничава само до, онлайн покер сайтове, управлявани от „PokerStars” (включително Сайта) и „Full Tilt Poker”, както и всички други продукти, които са свързани или подчинени на тях, в това число услуги в мобилни устройства и социални мрежи. Ще третираме комбинираната информация в съответствие със и ще я използваме за целите, изложени в тази Политика.

  Всички, които получават достъп до вашата лична информация, са обвързани от законите за защита на информацията да пазят вашата лична информация конфиденциална, и то не по-малко отколкото сме задължени да правим това и ние.

Директен маркетинг

  Можем да използваме вашия имейл адрес и телефонен номер, с цел да ви предоставим новини, промоции и други маркетинг оферти от нашата Група. Освен това можем да споделим имейл адреса и телефонния ви номер с наши меркетинг партньори, за да ви предложим маркетинг оферти. От съображения за поверителност на личната информация ви предоставяме лесен начин, с който да спрете получаването на маркетинг оферти по имейл и по телефона от нас или от наши партньори и съдружници. Можете по всяко време да заявите, че не желаете да получавате подобни оферти, като изпратите празно съобщение с думата „Remove” в полето относно до events@pokerstars.bg. Ако заявите, че не искате да получавате тези оферти, ние ще премахнем данните ви от нашите списъци за маркетинг и от всички бъдещи списъци, които можем да споделим с наши партньори. Въпреки това, може да се наложи да се отпишете отделно от маркетинг офертите, изпращани от партньори, които са получили вашите данни за контакт от нас преди заявката ви за премахване от тези списъци.

  Правата ви във връзка с вашата информация

  1. Имаме за цел да съхраняваме информацията ви възможно най-точно. Можете да ни пишете по всяко време, за да проверите, промените или получите копие от вашата информация. Също така имате право да поискате да променим или поправим вашите данни във връзка със Законите на Малта за защита на информацията от 2001 година като в такъв случай ще поискаме от вас доказателство за самоличност. За да се свържете с нас във връзка с вашата информация, моля изпратете ни имейл на адрес support@pokerstars.bg. Може, при определени обстоятелства, да наложим малка такса, за да покрием административните си разноски, направени във връзка с ваша заявка в тази връзка.

  „Cookie” файлове

  1. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи информация, които се свалят на вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство („Устройство”) при посещение на уебсайт. След това те се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава бисквитките.

   Бисквитките са доста полезни и се използват с различни цели. Например те ви позволяват да преминавате успешно от една страница на друга, запомнят вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на услугите за потребителя. Понякога се използват бисквитки с цел да се осигури поставянето на онлайн реклами, които представляват интерес за вас.

   Използваме бисквитки с цел да проследим пренасочването към нашите уебсайтове, да запомним вашите предпочитания, да направим уебсайтовете по-лесни за използване и да създадем анонимна статистическа база данни, с която да подобрим обслужването в уебсайтовете ни. Също така използваме бисквитки, за да измерим ефективността на нашите рекламни кампании, да ограничим броя пъти за показването на дадена реклама, да запомним посещението ви в даден уебсайт и да ви покажем реклами, които подхождат най-добре на вашите интереси.

    

   Подробности за бисквитките и начина, по който ги използваме в Сайта, ще намерите в нашата Политика за бисквитките. В политиката също така е обяснено как да изключите бисквитките или да контролирате кои от тях да бъдат зададени на вашето Устройство (за тази цел вижте раздела [„Как да променяте настройките на бисквитките”] ).

  Кои сме ние?

  1. PokerStars е регистрирана в Комисията за защита на личните данни под Закона за защита на информацията в Малта.

  НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
  ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

  Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

  Play Poker

  Как да изтеглите покер софтуера