Обработване на транзакции с истински пари и преобразуване на валута

Потребителят се съгласява и потвърждава, че:

  1. PokerStars ще полага необходимите усилия за гарантиране своевременната обработка на депозитите и тегленията, но ние не даваме никакви гаранции по отношение необходимото време за завършване на процеса по обработката им. Не носим отговорност за забавяния в банковите мрежи, проблеми при подизпълнители по плащанията или действия на други страни, участващи в обработването на средствата, които може да доведат до забавяния, повторна обработка или връщане на дадена транзакция, или конфискуване или замразяване на средства, нито сме отговорни за преки или косвени щети, причинени от подобно забавяне или конфискуване.

  2. Не носим отговорност за преки или косвени щети, причинени от забавяне или загуба в резултат на невалидна, непълна или погрешна финансова или лична информация, предоставена от Потребител при извършване на заявка за депозит или теглене.

  3. Като част от лицензионното споразумение на PokerStars и в съответствие със законите против прането на пари, Потребителите трябва да са наясно, че от тях може да се изисква предоставянето на личен документ (като издаден от държавата документ за самоличност, банково извлечение или сметка за комунални услуги) при извършването на заявка, за да може тяхното депозиране или теглене да бъде обработено. Това дава на PokerStars възможността да помогне за защитата на Потребителите и да предотврати възможността PokerStars да бъде използван за пране на пари или измами.

  4. Всяко отказано или отхвърлено теглене ще бъде върнато обратно по вашата сметка във валутата и количеството, изтеглено от баланса по сметката ви в PokerStars с оригиналната заявка за теглене преди извършването на преобразуване на валутата.

  5. Всеки върнат депозит ще бъде изтеглен от сметката ви във валутата и количеството, захранено по баланса на сметката ви в PokerStars с оригиналната заявка за депозит, след извършването на преобразуване на валутата.

  6. PokerStars не е обменно бюро (за преобразуване на валута). Не сме отговорни за евентуални загуби, породени от промени в обменния курс.

  7. Обменните курсове на PokerStars се обновяват през целия ден и потребителят е отговорен да проверява приложимите курсове в касата, преди да извърши транзакция, включваща обмяна на валута. За депозити и тегления в повечето валути PokerStars ще налага такса спрямо средния пазарен курс, предоставен от XE (Source XE). Условията за ползване на XE можете да намерите на адрес http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Ако методът за депозиране не е моментален метод, обменният курс, описан в точка 7 по-горе, ще бъде приложен, когато получим потвърждение за депозита от нашите подизпълнители по плащанията.

ЧЗВ - истински пари

Chip Stack

Отговори на вашите въпроси за транзакциите с истински пари и тегления в PokerStars.