Сателити Players’ Choice - правила и условия

 1. Тези правила и условия важат за всяко лице („вие”), което участва сателитни турнири „Players’ Choice” („Сателит”), предлагани на нашия сайт („PokerStars”, „ние” или „нас”), на www.pokerstars.com, uk.pokerstars.com, www.pokerstars.eu, www.pokerstars.net, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es, www.pokerstars.be, www.pokerstars.gr, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.bg, www.pokerstars.ee, sh.pokerstars.de и www.pokerstars.ro („Сайтът”).

 2. С участието си в Сателит вие давате правото на PokerStars да използва вашето име, образ и подобие във всяка медия по света и за вечни времена, с цел реклама и маркетинг, без каквато и да било компенсация. При молба от наша страна и във всички случаи в съответствие с нашите инструкции, вие се съгласявате да помагате при рекламирането на PokerStars, включително, но не само, чрез срещи с членове на пресата за интервюта, участие във възможности за снимки и участие в други подобни събития, провеждани от PokerStars.

 3. Ако спечелите билет за вход за събитие като награда от Сателит („Ваучер за вход”), можете да го замените само при нас, за да получите достъп до турнир от събитие, спонсорирано от PokerStars (например, събития от PokerStars Festival или PokerStars Championship) („Турнир”). С изключение на описаното по-долу, Ваучерите за вход не могат да се прехвърлят, не могат да се заменят за пари ли за тяхната парична равностойност по никакъв начин.  

 4. За да използвате вашия Ваучер за вход, вие трябва да:

  1. Влезете в сметката си в клиента на PokerStars;
  2. Изберете Турнира, в който искате да играете, от графика с турнири, поместен под раздела „На живо” в клиента на PokerStars; и
  3. Намерите и да се регистрирате за избрания от вас Турнир, като използвате съответните квалификации Players’ Choice, които ще намерите под раздела „На живо”.
 5. Ако стойността на присъдения ви Ваучер за вход е по-малка от сумата, необходима за регистрация и игра в избрания от вас Турнир, моля, изпратете имейл до registration@pokerstarslive.com и те ще обработят вашата регистрация, като изтеглят дължимата сума от вашата сметка за игра в PokerStars.  

 6. След като използвате вашия Ваучер за вход за регистрация в избрания от вас Турнир, ще ви считаме за квалификант на PokerStars за този Турнир и ще бъдете обвързани с правилата и условията относно участието ви в нашите турнири, които можете да намерите тук („Турнирни правила”).

 7. Ако вече не искате да участвате в избран Турнир, можете да се отпишете, като влезете в сметката си в клиента на PokerStars, намерите избрания квалификационен турнир Players’ Choice и натиснете бутона за отписване. В случай че не можете да се отпишете чрез клиента на PokerStars, моля, изпратете имейл до registration@pokerstarslive.com минимум 48 (четиридесет и осем) часа преди посочения начален час на Турнира. Също така можете да се отпишете на място, като посетите гишето за регистрация на събитието на живо преди началото на Турнира.

 8. Ако се регистрирате за участие в Турнир, като използвате вашия Ваучер за вход, и също така спечелите допълнително място за същия Турнир в директен сателит на нашия сайт, вашият Ваучер за вход ще бъде върнат в сметката ви и входът в Турнира ще бъде въз основа на ваучера за вход от директния сателит, спечелен от вас. За целите на тези правила и условия директни сателити са сателити за определен турнир на живо (например, PokerStars Festival London). Нямате право да получите Т-пари или истински пари за мястото си от директния сателит. Подробности относно Т-парите и тяхното използване можете да намерите тук.

 9. Не можете да се регистрирате за Турнир с Ваучер за вход, ако вече сте регистрирани за този Турнир с нас. Като алтернатива можете да използвате вашия Ваучер за вход за друг избран от вас Турнир.

 10. Играч, който спечели Ваучер за вход, трябва да гарантира, че неговото име съвпада с името, използвано в сметката му за игра в сайта на PokerStars.  

 11. Всички играчи, участващи в Сателити, трябва да спазват всички правила за ползване на услугата на PokerStars, поместени тук, заедно с Турнирните правила.  

 12. Тези правила и условия, както и свързаните с тях въпроси се уреждат от нашите Правила за ползване на услугата, поместени тук.

 13. В случай на разногласия относно правата за участие и всички въпроси във връзка с присъждането на наградите и/или правилата и условията решението на ръководството на PokerStars е окончателно, задължително и не подлежи на разглеждане или обжалване от страна на участник или трето лице.

Обратно към главната страница на Players’ Choice.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера