Правила и условия

Настоящите правила и условия уреждат промоцията Battle of the Planets („Промоция”) състояща се от Сит & Гоу Турнири („С&Г”), дивизии („Дивизия”) и Турнирни Ранглисти („ТРЛ”), както са организирани от оператора на Интернет сайта ("PokerStars") на адрес www.pokerstars.bg ("Сайтът"). С участието си в С&Г на Сайта се приема, че сте изцяло съгласни с настоящите правила и условия.

 1. Участниците в Промоцията трябва да имат навършени 18 години или да са пълнолетни според тяхното законодателство (което е по-голямо). PokerStars или трета страна могат по всяко време да изискат от вас доказателство за възрастта. Всички играчи трябва да представят валиден паспорт или друг валиден документ за самоличност със снимка, за да докажат своята възраст. Всеки играч, който не представи такъв документ, ще бъде изключен от Сайта.

 2. С участието ти в някой от Сит & Гоу турнирите на PokerStars, се приема, че предоставяте на PokerStars правото да използва вашето име, образ, глас и изображение за маркетингови и промоционални кампании във всяка една медия без допълнителна компенсация и се отказвате изрично от претенции към PokerStars в това отношение. Освен това, вие се съгласявате да помагате с промотирането на PokerStars и Сайта, и да говорите за тях като представител на PokerStars.

 3. Служителите и роднини на служители на PokerStars, и всички други страни в съдружие, или свързани по друг начин с PokerStars, не се допускaт до участие в Промоцията. За целите на споразумението,  „роднина” означава съпруг(а), партньор, родител, дете или брат/сестра.

 4. Промоцията се провежда на седмични цикли, като наградите се изплащат в период от три дни след приключването на играта за конкретната седмица. За могат да участват в разпределението на наградите, играчите от ТРЛ Ниска Орбита трябва да изиграят поне 20 С&Г турнира за дадена дивизия, а играчите от ТЛР Висока орбита – поне 100 С&Г турнира за дадена дивизия. Точките от незавършените блокове няма да участват в класирането на ТРЛ. Също така, турнирите Fifty50 не се зачитат към промоцията.

 5. Промоцията може да бъде променена или отменена по решение на PokerStars по всяко време. Възможни са промени, включително, но се само на – структурата и размера на наградите, Дивизиите и броя С&Г турнири за участие в промоцията.

 6. Играчи, които за дадена седмица завършат в позиция, която им осигурява награди от повече от една ТРЛ, имат право да получат всички заслужени награди.

 7. С участието си в С&Г турнир, всеки участник се отказва от правата си срещу PokerStars, освобождава PokerStars от всякаква отговорност (включително при претърпяна или продължена травма във връзка с получаването на някакви награди) и се задължава да не вреди по никакъв начин на PokerStars, наши законни представители, съдружници, подизпълнители, агенции или съответните служители, директори, персонал или агенти.

 8. PokerStars си запазва правото да променя тези правила и условия по свое усмотрение, ако вярва, че промоцията не може да бъде проведена както е описано.

 9. С участието си в С&Г турнир на Сайта, вие потвърждавате, че името и адресът, които са посочени във вашата PokerStars сметка, са верни и актуални. Всяко обновяване трябва да се извършва преди участието ви в Сит & Гоу турнира.

 10. В случай на спор относно правото за участие, всички въпроси, свързани с разпределението на наградите и/или правилата и условията всички решения, взети от PokerStars се смятат за окончателни, и не подлежат на обжалване от участник  или трета страна.

 11. Всички играчи, участващи в Промоцията, са длъжни да спазват всички условия на предлаганите услуги от PokerStars, публикувани на   
  /poker/room/tos/, както и основните турнири правила и условия на PokerStars, публикувани на /poker/tournaments/rules/. Освен това, всеки играч, който се опита да манипулира резултатите от Промоцията, като играе в С & Г с определен опонент или група опоненти, може да бъде дисквалифициран и изключен от Промоцията.

 12. Играчите нямат право да се споразумяват за точки в опит да окажат влияние върху която и да е част на Промоцията. PokerStars си запазва правото да дисквалифицира всеки играч, когото счете виновен за извършването на подобна дейност. Всеки, който бъде намерен за виновен в договарянето на точки или опитващ се да прави сделки за точки, може да бъде изключен от промоцията или Сайта, и да бъдат конфискувани всички награди, спечелени по този начин.

 13. Тези правила и условия, и всички свързани с тях въпроси, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Малта, и са обект изключително на юрисдикцията на съдилищата на Малта.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера