По пътя към 100 милиарда - Правила и условия

Това са правилата и условията на промоцията на PokerStars По пътя към 100 милиарда ("Промоцията"), така, както е организирана тя от оператора ("PokerStars") на интернет сайта на адрес www.pokerstars.bg ("Сайтът") и на GUI софтуера на PokerStars (GUI - графичен потребителски интерфейс) ("Клиентът"). С вашето влизане в сметката ви в Клиента се счита, че напълно приемате правилата и условията, описани тук.

 1. Участниците трябва да имат навършени 18 години или пълнолетие според законите на тяхната държава (което е по-голямо), за да могат да участват в Промоцията. По всяко време може да ви бъде поискано от PokerStars или от трета страна доказателство за вашата възраст и/или самоличност. Всички играчи трябва да могат да представят валиден паспорт или друг валиден личен документ със снимка, за да потвърдят възрастта и/или самоличността си. Всеки играч, който не успее да предостави подобно доказателство за възрастта си, ще бъде изключен от Клиента.

 2. С приемането на награда от промоцията се счита, че сте съгласни PokerStars да използва вашето име, глас, образ и др. в маркетингови и промоционални кампании във всякакви видове медия, без да ви дължи каквато и да е компенсация за това. Вие изрично се отказвате от всички претенции към PokerStars в това отношение.

 3. Служителите на PokerStars и техните роднини, както и всички други лица в съдружие или свързани по какъвто и да е начин с PokerStars, нямат право да участват в Промоцията. За тази цел, терминът "роднина" следва да се разбира като съпруг(а), партньор, дете или брат/сестра.

 4. Промоцията ще се проведе през периода, започващ от раздаването на ръка 59 700 000 000 и ще приключи с раздаването на ръка 100 000 000 000, като ще се използват номерата на ръцете, показани в софтуера.

 5. С участието си в Промоцията, всеки играч освобождава PokerStars от отговорност и се съгласява да не допуска вреди за PokerStars, техните законни представители, дъщерни дружества, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти спрямо всякакви щети, включително лични загуби, причинени или претърпени във връзка с приемането на награди.

 6. PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези правила и условия по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя Промоцията, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че въпросната Промоция не може да бъде проведена както е предвидено.

 7. Всички играчи, участващи в Промоцията, са длъжни да спазват всички правила на PokerStars, включително условията за ползване на услугата, описани на/poker/room/tos/, както и основните турнирни правила на PokerStars, описани на /poker/tournaments/rules/.

 8. По време на Промоцията ще бъдат наложени строги правила относно поведението на играчите. PokerStars си запазва правото да предприеме действия срещу всеки играч, който злоупотреби по какъвто и да е начин с Промоцията. Тези действия включват, без да се ограничават до, изключване или прекратяване на участието на въпросния играч в Промоцията или изключването му от Клиента, както и конфискуване на всякакви награди, спечелени в резултат на злоупотребата. Ръководството на PokerStars по свое усмотрение ще преценява какви действия се тълкуват като злоупотреба с Промоцията.

 9. Печелившите ръце от Промоцията важат само за кеш игри с истински пари. Победител в печелившите ръце ще се води всеки играч, който спечели дял от главния пот в ръката. Петдесетте ръце, използвани за изчисляване на наградата, трябва да са били изиграни през 60-те минути преди раздаването на печеливша ръка. Всички ръце, раздадени преди този 60-минутен период, ще бъдат изключени при изчисляването. Ако напуснете дадена маса и след това се присъедините към нея отново, броят на спечелените от вас VPP точки, зачитащи се към наградата, се занулява. Всички награди ще бъдат кредитирани по сметките на играчите в щатски долари.

 10. С включването си в Промоцията вие потвърждавате, че името и адресът, които са посочени във вашата PokerStars сметка, са правилни и актуални.

 11. Само ръцете от кеш игри с реални пари, раздадени в Клиента, намиращ се на Сайта, ще участват в промоцията. Ръцете от кеш игрите, раздадени в Home Games, не се включват в промоцията.

 12. Ако по каквато и да е причина даден участник, който е спечелил награда, не получи част от наградата в определените от PokerStars за целта срокове, се счита , че въпросният печеливш участник се е отказал от правата си върху тази награда и PokerStars няма никакво задължение да компенсира печелившия участник по какъвто и да било начин.

 13. В случай на спор относно правата на участниците, всички въпроси, свързани с присъждането на награди и/или правилата и условията, решенията на ръководството на PokerStars се считат за финални. Решението ще има сила за страните и няма да подлежи на преразглеждане или отмяна от участник или трета страна.

 14. Тези правила и условия, и всички свързани с тях въпроси, са обект изключително на юрисдикцията на съдилищата на Малта и ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Малта.

Ако имате някакви въпроси за промоцията на PokerStars „По пътя към 100 милиарда”, пишете ни наmailto:support@pokerstars.bg.

Обратно към главната страница на По пътя към 100 милиарда.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера