Мобилна поддръжка и ЧЗВ

Как да изтеглите мобилния софтуер и други приложения

Как да започнете да играете в PokerStars Mobile

Проблеми с мобилната връзка

Подробности за Mobile Poker на PokerStars

Игра в мобилния софтуер и възможности на приложенията

Сигурност на мобилния софтуер

Проблеми с връзката

Техническа информация

Връзка с Отдел Поддръжка на PokerStars Mobile

Отказ от получаване на маркетинг и рекламни съобщения

“Apple®, iPad®, iPhone®, iPod touch® и iTunes® са търговски марки на Apple® Inc., регистрирани в САЩ и в други държави. App Store℠ е запазена марка на Apple® Inc.

Android™ е търговска марка на Google Inc.”