PCA – Правила и условия

Това са правилата и условията на събитието PokerStars Caribbean Adventure event ("Събитие"), организирано от оператора ("PokerStars") на интернет страницата на адреси /, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es, www.pokerstars.be, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.ee и www.pokerstars.eu ("Сайт") и на PokerStars GUI софтуера ("Клиент"). Участието ви в Сателит (както е дефинирано по-долу) и/или в Турнир се счита за пълно приемане на правилата и условията, описани тук. Можете да се класирате за Събитията, като:

 1. Спечелите платен сателит на Сайта
 2. Спечелите сателит с Точки за редовни играчи (FPP точки) на Сайта (всеки от горепосочените сателитни турнири ще бъде наричан "Сателит")
 3. Спечелите класиране от Турнирна Ранглиста на Сайта
 4. Закупите място за Главния турнир на Събитието
 5. Закупите мястото си с Точки за редовни играчи, ако притежавате статут на Supernova VIP
 6. Закупите мястото си с Т-Пари, ако притежавате статут PlatinumStar VIP или по-висок
 7. Получите място като VIP класирал се играч или гост
 8. Спечелите промоционален турнир или фрийрол
 9. Закупите пакет за Главния турнир (включващ само място или място+хотел) или Място за някой от страничните турнири на Събитието

Победител в Сателит може да получи като награда място в събитието или в странични турнири (съответно "Главен турнир" и "Страничен турнир", наричани общо "Турнири").

 1. Вие приемате, че организаторът на Събитието може да допълва и изменя графика.

 2. Участниците трябва да имат навършени 18 години или пълнолетие според родното им законодателство (което е по-голямо), за да участват в Сателит. По всяко време може да ви бъде поискано от PokerStars или от трета страна доказателство за вашата възраст и/или самоличност (паспорт или валидна лична карта със снимка). Всеки играч, който не успее да предостави подобно доказателство за възрастта си, ще бъде дисквалифициран от Сателита и изключен от Сайта.

 3. С участието си в Сателит или в някой от Турнирите вие давате на PokerStars правото да използва вашето име и образ за промоционални цели без допълнително възнаграждение. Съгласявате се да помагате в промотирането на PokerStars и за времето на Турнира и след него да заемете ролята на представител на PokerStars, което включва, но не се ограничава до, срещи с пресата и участие в други събития, провеждани от PokerStars.

 4. Ако сте се класирали за Турнира през кеш сателит на Сайта и достигнете финалната маса на Турнира, ще трябва да носите рекламни облекла на PokerStars на финалната маса. Следователно вие се съгласявате да изпълните условието.

 5. Всички играчи, които се класират през Сателит на Сайта с вход, различен от кеш (включително сателитни турнири с Точки за редовни играчи и Турнирна Ранглиста), или са заплатили входа си с Т-Пари или FPP точки, или през клиента на PokerStars:

  1. за Главен турнир - трябва да носят изключително рекламни облекла на PokerStars по време на Главния турнир; или
  2. за Страничен турнир - трябва да носят логото на PokerStars или изключително рекламни облекла на PokerStars по време на Страничния турнир, ако PCA информира въпросните играчи, че желае те да направят това и предостави въпросните лого или рекламни дрехи.
 6. С това се пояснява, че всеки играч, който е спонсориран изцяло от трети сайт за онлайн игри ("Спонсориран играч") и закупи мястото си в Турнира онлайн с реални пари от PokerStars, няма да бъде задължен да носи облекло с логото на PokerStars по време на Главния турнир или Страничен турнир, при условие, че Спонсорираният играч предостави писмено потвърждение на това. Въпреки това, ако Спонсорираният играч се класира за Главния турнир или за Страничен турнир, този Спонсориран играч няма да може да използва логото на своя спонсор по време на някой от Турнирите. Освен това, Спонсорираните играчи няма да бъдат наричани "играчи на PokerStars" в никоя медия. Такива играчи трябва да спазват Правилата и условията на Събитието, включващи ограничения за запазената марка и спазването на местните регулации в юрисдикцията на Събитието. Вие сте наясно и се съгласявате с факта, че PCA изисква от всички участници в Турнирите да подпишат формуляр за отказ от права преди началото на всеки Турнир. Копие на въпросния формуляр можете да прегледате преди Турнира, като заявите такова на pca@pslive.com.

 7. Първият награден пакет, който спечелите за Турнира, независимо дали през Сателит или по друг начин през Сайта, не може да бъде прехвърлян, заменян или обменян за пари или друга стойност. Ако спечелите, ще трябва да играете или да се откажете от пакета. В случай, че спечелите допълнителни наградни пакети, няма да можете да ги продавате или прехвърляте, а сметката ви в PokerStars ще бъде кредитирана с еквивалента на стойността на пакета за вход/настаняване в хотел плюс джобните пари за разходи и пътни за съответния турнир в T-Пари. Независимо от това, ако спечелите допълнителен пакет на по-висока стойност, вие трябва да играете или да се откажете от допълнителната стойност на по-високия пакет. Еквивалентът на по-малкия пакет ще бъде добавен към вашата сметка според условията, описани по-горе.

 8. Всеки играч, който плати своето място за Турнира през лобито на PokerStars с пари от сметката си в PokerStars, ще може да се отпише от Турнира до 3 часа преди началото на въпросния Турнир, като изпрати имейл на registrations@pokerstars.bg, а входът ще бъде върнат по сметката му в PokerStars. В случай, че даден играч желае да се отпише по-малко от 3 часа преди началото на Турнира, той ще трябва да изпрати имейл на registrations@pokerstars.bg и да маркира имейла като "urgent" преди началото на турнира. Не е възможно отписването от Турнир, който вече е започнал. Ако не успее да се отпише, въпросният играч губи правото си за получаване на каквото и да било обезщетение за своето място.

 9. Играч, който е платил хотел за Събитието чрез PokerStars с пари от неговата/нейната сметка, няма да може да получи парите си обратно. Хотелската част от пакета не се връща.

 10. С настоящето се декларира, че големината на началния стак на играч, който пристигне на Събитието със закъснение, ще бъде определена единствено от Турнирния директор.

 11. Играчът трябва да се съобразява с правилото за максимално изплащане на награди в пари в наличност в зависимост от Събитието ("Максимално изплащане на награди в пари в наличност").

 12. Ако играч заплати мястото си за Турнир чрез Сайта, използвайки реални пари, играчът има право да: (i) получи печалбата си в пари в наличност, но не повече от: (A) 10 000 в съответната валута на Събитието; и (B) сумата от удвоения вход за Турнира, като останалата част се добавя към сметката на играча в Сайта, или (ii) всички спечелени суми се добавят към сметката на играча в Сайта.

 13. Ако спечелите предварителен Сателит, който присъжда място в последващ Сателит (а не в самия Турнир), ще можете да се отпишете от последващия Сателит и да получите в сметката си в Сайта еквивалента на входа за този Сателит в T-Пари. Можете да използвате тези Т-Пари за директен вход в Сателит за Турнира.

 14. Ако сте се класирали и/или регистрирали за Събитието чрез Сайта, ще получите билет, с който да се регистрирате сами в Ден 1А/1B. За да се регистрирате, влезте в лобито на PokerStars.bg и изберете "Събития" > "PCA" > "Класирали се". Турнирите за Ден 1А/1B разполагат с ограничен брой места, затова ви препоръчваме да се регистрирате възможно най-бързо. След като регистрацията за единия от дните приключи, можете да се регистрирате само за другия ден. Имате възможност да се запишете за турнира до една седмица преди началото на събитието. След тази дата ще определим автоматично начална дата за всички нерегистрирани играчи.

 15. Билетите за Етапи са валидни само в системата на Етапите и не могат да се прехвърлят или продават. Играчите трябва да играят първото спечелено място за турнир на живо през системата на Етапи.

 16. PlatinumStar и Supernova VIP играчите могат директно да закупят място в даден турнир с Т-Пари при наличност. За повече информация посетете  www.pokerstars.bg/caribbean-adventure/faq/.

 17. Когато участвате в Сателит, вие потвърждавате, че името, имейл адресът, пощенският адрес, телефонният номер/телефонните номера, регистрирани в сметката ви в PokerStars, са точни и се съгласявате, че името на лицето, което фигурира в PokerStars сметката, спечелила пакета, ще се счита за лицето, което е играло и спечелило Сателита, и същото това лице трябва да присъства и да играе в Турнира.

 18. Всеки опит на играч да подправи или дубликира PokerStars сметката си с цел да участва в Сателит ще доведе до конфискуване на всички спечелени награди и може да доведе до закриването на сметката на този играч.

 19. В случай на разногласия относно правата за участие и всички въпроси във връзка с присъждането на наградите и/или правилата и условията на Сателит, решението на ръководството на PokerStars е окончателно, задължително и не подлежи на разглеждане или обжалване от страна на участник или трето лице.

 20. Ако по каквато и да е причина даден участник, който е спечелил награда, не получи част от наградата в определените от PokerStars за целта срокове, се счита, че въпросният печеливш участник се е отказал от правата си върху тази награда и PokerStars няма никакво задължение да компенсира печелившия участник по какъвто и да било начин.

 21. С участието си в Сателит всеки играч освобождава PokerStars от отговорност и се съгласява да не допуска вреди за PokerStars, техните законни представители, дъщерни дружества, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти спрямо всякакви щети, включително лични загуби, причинени или претърпени във връзка с приемането на награди.

 22. PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези правила и условия по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя Сателит, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че въпросният Сателит не може да бъде проведен както е предвидено.

 23. Всички играчи, участващи в Сателит, трябва да спазват правилата за ползване на услугата на PokerStars, описани на www.pokerstars.bg/poker/room/tos/, и общите турнирни правила и условия на PokerStars, публикувани на www.pokerstars.bg/poker/tournaments/rules/.

 24. Тези правила и условия, и всички свързани с тях въпроси са обект изключително на юрисдикцията на съдилищата на Малта и ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Малта.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера