Правила и условия на WBCOOP 2012

Правила на WBCOOP 2012

Моля, прочетете следните Правила и условия преди да изпратите заявка за участие или преди да играете в някои от турнирите на WBCOOP.

Това са правилата и условията („Правилата”) на промоцията („Промоцията”) World Blogger Championship of Online Poker (WBCOOP) 2012, включваща турнири на много маси („MTT”) и турнирни ранглисти („ТРЛ”). Промоцията е организирана от оператора („PokerStars”) на интернет страницата с адрес www.pokerstars.bg („Сайтът”) и на PokerStars GUI софтуера („Клиентът”).

Всички участници („Участник”/„вие”/„ваш”), които желаят да се включат в Промоцията и да влязат в Клиента с тази цел, се съгласяват с: (i) тези Правила (ii) Правилата и условията, управляващи Сайта, които ще намерите на http://www.pokerstars.bg/poker/room/tos/ („Правила и условия”) и (iii)  турнирите правила в сила за този Сайт („Турнирни правила”), поместени тук – http://www.pokerstars.bg/poker/tournaments/rules/). Също така се съгласявате да спазвате безусловно тези Правила, Правила и условия и Турнирни правила.

 1. Детайли на промоцията

  • Промоцията ще се проведе от 23 февруари до 4 март 2012 година („Времетраене”).
  • За да участвате в Промоцията, трябва да изпратите заявка за участие до PokerStars, включваща блог пост от минимум 500 думи, който сами сте написали, или видеозапис с максимална продължителност от 60 секунди, за да ни обясните какво ще направите с $5 000, ако спечелите наградата за най-добър блог на WBCOOP („Заявка за участие”). Подробности относно регистрацията за участие в Промоцията и/или информация как да изпратите заявката си за участие ще намерите тук: /wbcoop („Промоционална страница”).
  • Ако изберете да участвате чрез блог пост от минимум 500 думи, трябва да притежавате активен онлайн блог, който действа от поне 2 (два) месеца и е подновяван редовно преди изпращането на Заявката. 
  • След като се регистрирате за участие, трябва да споделите Заявката си с всички ваши приятели и читатели чрез избрана от вас социална мрежа в съответствие с приложението за споделяне, което ще намерите на Промоционалната страница. Ако Заявката ви отговаря на всички условия, споменати по-горе, и е приета от PokerStars, ще получите 10 (десет) билета за участие в който и да било от 30-те MTT турнира от графика на Промоцията.
  • Крайният срок за изпращане на заявките е 21 февруари 2012 година.
  • Ако получите билет за Spring Championship of Online Poker („SCOOP”) или ако спечелите парична награда в някои от 10-те (десетте) MTT турнира, в които участвате съгласно Точка 1(d), получавате автоматично билет за Главния турнир на WBCOOP 2012, който ще се проведе на 4 март 2012 година („Главен турнир”).
  • Победителят в Главния турнир на 4 март 2012 година ще получи дял от наградния фонд на стойност $5 000 (обикновено между 10-15% в зависимост от броя играчи) („Награда в Главния турнир”).
  • Участвайки в 10 (десет) MTT турнира по ваш избор, вие също така ще получите и точки за ТРЛ в зависимост от позицията, на която завършите във всеки турнир. Точките ще бъдат сумирани в края на Промоцията, а наградите ще бъдат следните:
   1. 1- во място: Трофей, пакет на стойност $7 000 за събитие на живо, спонсорирано от PokerStars, или за онлайн турнир, билет за Главния турнир на SCOOP 2012 (средни залози) и специален комплект покер чипове.
   2. 2-ро място: Билет за Главния турнир на SCOOP 2012 (средни залози) и специален комплект покер чипове.
   3. 3-то място: Билет Step 4 за $215 (подробности за използването на билета ще намерите тук: /poker/tournaments/types/steps), както и специален комплект покер чипове.
   Всички награди, споменати в Точка h, се наричат „ТРЛ награди”. Освен това, Наградата в Главния турнир и ТРЛ наградите ще се назовават с общия термин „Награда”. Не се предлагат парични алтернативи за която и да било Награда. 
  • За целите на ТРЛ всички точки, спечелени в MTT турнирите, ще бъдат помествани на началната страница на WBCOOP: /wbcoop.
 2. Награди

  • Играчът, който спечели ТРЛ („Победителят”), може да избира между пакет за събитие на живо, спонсорирано от PokerStars, или пакет за онлайн турнир, както е описано в Точка h(i) по-горе. Не е възможна комбинация между двете.
  • Пакетът за събитие на живо ще включва вход в Главния турнир и престой в хотел за събитие, спонсорирано от PokerStars, което ще се проведе през 2012 година. Победителят сам избира събитието, което не трябва да надхвърля стойността на пакета от $7 000. Ако победителят не използва цялата сума от $7 000 за едно събитие на живо, остатъкът може да се използва за друго PokerStars събитие на живо в бъдеще. Ако общата стойност на избрания от Победителя пакет за събитие на живо надхвърля $7 000, то той/тя ще трябва да доплати разликата. За целите на промоцията всички обиколки, поместени на PokerStars сайта за вашия регион, ще се считат за събития на живо, спонсорирани от PokerStars. Изключват се World Series of Poker* и Aussie Millions. За да получите актуален списък с всички събития, изпратете имейл доmailto:registrations@pokerstars.bg.
  • При пакета за „Онлайн турнир” се прилагат правилата, описани в Точка 2(b) по-горе. Подробности за онлайн покер турнирите, за които можете да използвате пакета, са поместени тук: /poker/tournaments.
  • За избягване на всяко съмнение, Наградите не могат да се дават, отстъпват, продават, прехвърлят или приписват на друго лице(а).
  • Може да има допълнителни правила и условия, наложени от предоставящия Наградата, които трябва да се спазват, като PokerStars не носи отговорност за неспазване на подобни правила и условия от ваша страна. В допълнение Победителите ще трябва да влязат в отделно обвързващо споразумение с PokerStars по отношение обстоятелства около присъждането и/или използването на Наградата. Неспазване на тези условия може да доведе до конфискуване на Наградата.  
  • Награда няма да се присъжда на Участник, който по някаква причина няма правната възможност да използва Наградата, или ако предоставянето на Награда на даден Участник би било противоправно.
  • Всеки Участник, получил награда като част от Промоцията, носи лична отговорност за заплащането на всички мита, данъци и такси, които могат да бъдат наложени от съответния орган във връзка с получаването на Наградата, в съответствие с приложимите закони. 
  • Ако не е посочено друго, в случай, че Наградата се отнася за финансово плащане, което да ви бъде направено, тогава съответната сума ще бъде добавена към сметката ви за игра в Сайта („Сметка”) в рамките на разумен период от време след спечелването на Наградата.
 3. Изисквания за участие

  • Служителите на PokerStars и техните роднини, както и всички други лица в съдружие или свързани по какъвто и да е начин с PokerStars, нямат право да участват в Промоцията. За тази цел, терминът „роднина” следва да се разбира като съпруг(а), партньор, родител, дете, брат или сестра.
  • Участниците трябва да имат навършени 18 години или пълнолетие според законите на тяхната държава (което е по-голямо), за да могат да участват в Промоцията. По всяко време може да ви бъде поискано от PokerStars или от трета страна доказателство за вашата възраст и/или самоличност. Всички играчи трябва да могат да представят валиден паспорт или друг валиден личен документ със снимка, за да потвърдят възрастта и/или самоличността си. Всеки играч, който не успее да предостави подобно доказателство за възрастта си, ще бъде изключен от Сайта и дисквалифициран от Промоцията.
  • С включването в MTT турнир на Сайта вие потвърждавате, че името и адресът, които са посочени във вашата PokerStars Сметка, са правилни и актуални. Всички необходими промени трябва да бъдат извършени преди участието ви в MTT турнир.
 4. Разни

  1. С участието ви в Промоцията и/или в който и да било MTT турнир на Сайта се счита, че сте съгласни PokerStars да използва вашето име, глас, образ и подобие в маркетинг и промоционални кампании във всякакви видове медия, без да ви дължи каквато и да е компенсация за това. Вие изрично се отказвате от всички претенции към PokerStars в това отношение. Също така се съгласявате да помогнете за промотирането на PokerStars и на Сайта, ако това бъде поискано от вас, съгласно инструкциите на PokerStars.
  2. Промоцията подлежи на промени и отмяна от страна PokerStars по нейно усмотрение и по всяко време. Възможните промени включват, но не се ограничават до, структурата на наградите, самите Награди и таблицата с точките за ТРЛ (поместена тук: /wbcoop).
  3. С участието си в тази Промоция вие се съгласявате да освободите PokerStars, нейните законни представители, съдружници, филиали, агенции и съответно чиновници, директори, служители и агенти, до степента, позволена от закона, от отговорност за всякакви щети, загуби или телесни повреди, претърпени или понесени от вас във връзка с участието ви в тази Промоция, и/или присъдената ви Награда (ако е приложимо). 
  4. PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези Правила, Правила и условия, и/или Турнирни правила, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че въпросната Промоция не може да бъде проведена както е предвидено.
  5. В случай на спор относно който и да било аспект на тази Промоция, окончателното решение ще бъде единствено по преценка на PokerStars. Решението има обвързващо действие и не подлежи на разглеждане или обжалване от Участник и/или трета страна.
  6. PokerStars си запазва правото да дисквалифицира и изключи всеки Участник, който наруши аспект на Правилата, Правилата и условията, и/или Турнирните правила и/или да конфискува Наградата, присъдена на Победителя, в случай на разумно съмнение, че тези Правила, Правила и условия, и/или Турнирните правила не са били спазени от Победителя.
  7. Тази Промоция и всички свързани с нея правила и условия са обект изключително на юрисдикцията на съдилищата на Малта и ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Малта.

Ако имате въпроси относно WBCOOP 2012, пишете ни на support@pokerstars.bg.

Обратно към главната страница на WBCOOP.

НОВ ИГРАЧ ЛИ СТЕ?
ИЗТЕГЛЕТЕ БЕЗПЛАТНИЯ СОФТУЕР

Просто изтеглете безплатния софтуер на PokerStars, за да започнете да играете.

Play Poker

Как да изтеглите покер софтуера